Books

coberta TROS_DE_CELPER UN TROS DE CEL

Danilo Guaitoli i Pere Puig      (Edicions Cadí, 2014)

Es tracta d’un conte on es parla de l’actual crisi econòmica, de com es desenvolupa i de quins són els seus mecanismes. El conte comença quan un bon home, molt emocionat després de fer una xocolatada, decideix comprar un tros de cel per assegurar aire pur per la seva família. Després d’un primer moment de sorpresa per part de l’ajuntament, aquest decideix vendre trossos de cel pels compradors interessats en comprar una bogeria semblant. La febre dels trossos de cel s’estén com la pólvora i comença un procés de compra, prestigi, creixement, riquesa i especulació. ”Tots tenim dret a voler la lluna, compreu un tros de cel”. La idea té tant d’èxit que ultrapassa totes les fronteres. Però quan el globus està massa inflat pot petar… I això és el què passa. Aquesta és la història d’un encadenament de fets, amb causes i efectes incontrolables, on amb ironia i rigor es va desgranant tot el procés que ens ha portat on ara estem. Paraules i conceptes com préstecs, deutes, crèdits, hipoteques, promotors, bancs, intermediaris financers, inversors, bons o primes de risc, queden clars per tots els lectors, grans i petits, i ens fan reflexionar sobre com funciona el nostre món i, a partir d’aquí, què podem fer per millorar-lo. Aquest és un conte on es parla d’economia, un conte d’economia per a tothom.

Més informació al bloc   elpalilapastanaga.wordpress.com.     

Un racconto/metafora sulla crisi economica, quando tutti cominciano a indebitarsi per comprare pezzi di cielo… (per ora disponibile solo in catalano).

A tale/metaphor of the economic crisis, when everybody starts borrowing to purchase pieces of sky… (so far only available in Catalan).

———————-

 

BASTONEIL BASTONE E LA CAROTA. Un racconto di economia per tutti

Danilo Guaitoli e Pere Puig                             (Stampa Alternativa-Nuovi Equilibri, 2013)

Si può allo stesso tempo apprendere qualcosa di economia e divertirsi leggendo? Secondo quel critico che nell’Ottocento definì l’economia “la triste scienza”, certamente no. Secondo noi, probabilmente sì. Ai lettori l’ardua sentenza…  Questo libro nasce da una combinazione inusuale: un illustratore, autore di libri per ragazzi, spaesato davanti al mondo misterioso delle relazioni economiche; e un economista, che insegna all’università, alla ricerca di parole semplici per spiegare cose complesse. Intrecciando la creatività letteraria dell’uno con il lavoro di analisi e sintesi dell’altro, discutendo in italiano e scrivendo in catalano, facendo come la sceneggiatura di un’opera di teatro, i due autori hanno appreso un sacco di cose divertendosi pure.

Il bastone e la carota presenta in forma narrativa, quasi teatrale e un po’ umoristica le vicende di un gruppo di persone che affrontano le difficoltà di far funzionare la vita economica di un piccolo paese, sperimentando diverse forme di organizzazione e i problemi che sorgono: il magazzino comunitario dove tutto è gratis ma che rimane vuoto perché mancano incentivi a produrre; la pianificazione politica che si converte in una dittatura inefficiente; il mercato, che porta ricchezza, libertà e innovazione (ma anche rischi, povertà e inquinamento); un sistema di sicurezza sociale che integra il mercato, proteggendo le persone dalla povertà e dai danni provocati dagli altri.

Il libro (che include in appendice una guida alla lettura dei temi sviluppati nel racconto) cerca di offrire, senza pregiudizi ideologici e (speriamo) senza risultare noioso, concetti e strumenti interpretativi del mondo per molti ancora sconosciuto dell’economia. Con questo spirito si rivolge innanzitutto ai lettori e alle lettrici più giovani: leggendo una storia divertente, leggeranno anche qualcosa della realtà che li circonda, con l’augurio di poter essere domani protagonisti attivi e consapevoli della vita sociale. Ma lo stesso vale per i lettori di tutte le età, che ogni giorno sopportano le conseguenze delle realtà economiche senza essere messi in grado di comprenderne il perché e il percome. Con l’idea che se possiamo parlare in modo semplice e divertente di economia ai nostri figli, forse riusciremo anche noi adulti a capire qualcosa di più di questo strano mondo in cui ci troviamo a vivere.

——–

portadaEL PAL I LA PASTANAGA. Un conte d’economia per a tothom

Danilo Guaitoli i Pere Puig       (Edicions Cadí, 2011)

Hi ha un poble on tothom viu feliç i content. Però tanta felicitat s’acaba de cop: el sabater no ha fet unes sabates vermelles del número 36 i tot se’n va en orris! A partir d’aquí, el poble viurà un seguit d’aventures. Viurà la por, la pobresa, la dictadura, la revolució, l’entusiasme, la riquesa i l’esperança, sempre, per construir un món millor. Aquest és un conte on es parla d’economia, un conte d’economia per a tothom.

El llibre (que inclou com a annex una guia a la lectura dels temes desenvolupats en la història) presenta en format narratiu, teatral i gairebé humorístic la història d’un grup de persones que s’enfronten als reptes de la vida econòmica d’un poble, experimentant diferents formes d’organització amb els problemes que es plantegen: el magatzem comunitari on tot és gratis, però que es queda buit per falta d’incentius a la producció; la planificació política que es converteix en una dictadura ineficient; el mercat que porta riquesa, llibertat i innovació (però també riscos, pobresa i contaminació); un sistema de seguretat social que integra el mercat, protegint les persones de la pobresa i dels danys causats pels altres. Amb El pal i la pastanaga volem mirar l’economia amb una mirada lliure de prejudicis, sense donar res per descomptat. Una mirada que es correspon a la pregunta d’un nen, la més pertinent de totes: “com funciona això?”. Només entenent una mica els mecanismes de com i perquè els homes s’organitzen d’una manera o d’una altra, podrem reflexionar i, finalment, opinar amb una veu crítica. Pretenem que els nens i les nenes, i tots nosaltres, tinguem les eines per fer un món millor. I volem fer-ho divertint-nos.

Més informació al bloc   elpalilapastanaga.wordpress.com.

——–

THE STICK AND THE CARROT. A tale of economics for all.

Danilo Guaitoli and Pere Puig

The book presents in a narrative format, almost theatrical and a bit humorous, the adventures of a group of people who face the challenges of running the economy of a small country, experimenting with different forms of organization and their related problems: the community store where everything is free but ends up empty for lack of incentives to produce; the political planning that turns into an inefficient dictatorship; the market, which brings wealth, freedom and innovation (but also risks, poverty and pollution); a system of social security that complements the market, protecting people from poverty and from damage caused by others. The book (which includes as an appendix a short guide to the reading of the topics developed in the story) seeks to provide, without ideological prejudice and (hopefully) without being boring, concepts and interpretative tools of the (for many still unknown) world of economics, for readers of all ages.

——–

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s